Algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden wordt een bindende overeenkomst gesloten tussen u en Het Interieur Design Instituut ('IDI').

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ermee in om het cursusgeld ('Cursusgeld') te betalen voor de cursus die u heeft uitgekozen voor deze Studieovereenkomst ('Cursus'). Na ontvangst van het Cursusgeld stemt IDI ermee in om:

1. u alle lessen en opdrachten te leveren die IDI voor uw Cursus heeft vermeld ('Cursusmateriaal');

2. vanaf het moment dat u bent ingeschreven krijgt u een docent toegewezen. Deze blijft gedurende de hele cursus uw docent en is ook uw contact persoon. Mocht uw docent door omstandigheden afwezig zijn, dan is er altijd een andere docent voor u beschikbaar.

3. uw opdrachten na te kijken en te beoordelen met een cijfer;

4. vragen over uw Cursus te beantwoorden; en

5. een diploma te verstrekken, nadat u alle opdrachten met succes heeft afgerond.

Materiaal dat niet vermeld is als Cursusmateriaal voor uw Cursus, valt niet onder het Cursusgeld. IDI merkt op dat u wellicht in aanvulling op het Cursusmateriaal voor uw eigen apparatuur dient te zorgen, d.w.z. een camera. Mits alle opdrachten met succes zijn afgerond en het volledige Cursusgeld is betaald, verstrekt IDI u een diploma voor uw Cursus.

Wanneer u verder komt in de Cursus en uw opdrachten inlevert, krijgt u geleidelijk toegang tot het Cursusmateriaal. IDI behoudt zich het recht voor om geen Cursusmateriaal te verstrekken, mocht u een deel van het Cursusgeld niet betalen indien en wanneer dit verschuldigd is. Als u in termijnen betaalt, dient u elke termijn voor of op de uiterste betaaldatum te voldoen.

Als u een termijn niet op de uiterste betaaldatum voldoet, is het totale uitstaande Cursusgeld onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd, ongeacht hoe ver u met de Cursus gevorderd bent.

Welke betalingsoptie u ook gekozen heeft voor het betalen van uw cursusgeld, het Instituut zal u enkel en alleen de kosten die gepubliceerd staan op onze website aanrekenen. Als u extra kosten worden aangerekend, kan dit zijn omdat uw kaartaanbieder of financiële instelling extra transactiekosten in rekening brengt. Het Instituut is niet verplicht u deze transactiekosten terug te betalen.

Het Instituut behoudt zich het recht voor om de volledige betaling te eisen wanneer u de cursus sneller afrond dan de tijd van uw betalingsplan. Indien u reeds 75% (9 lessen) van de cursus heeft afgerond, zal het verschuldigde saldo meteen betaalt moeten worden.

U mag de eerste twee lessen en de eerste opdracht zonder enige verplichting zeven dagen bekijken. Als u om wat voor reden dan ook besluit te stoppen, dan kunt u binnen zeven dagen voor een volledige restitutie naar Het Interieur Design Instituut e-mailen.

Het door IDI verstrekte Cursusmateriaal wordt uw eigendom. De inhoud van het Cursusmateriaal, met inbegrip van copyright en alle andere soortgelijke intellectuele eigendomsrechten daarin, blijven echter het eigendom van IDI, Online Education Pty. Limited of een aangewezen derde. U mag geen enkel deel van het Cursusmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDI vermenigvuldigen.

Het Interieur Design Instituut accepteert geen enkele vorm van plagiaat. Indien er sprake is van plagiaat in één van de ingeleverd werken, behoudt Het Interieur Design Instituut zich het recht u uit te sluiten uit de cursus.

De cursus kan binnen 24 weken voltooid worden, maar u kunt er 1 jaar over doen om de cursus af te ronden. Indien het nodig is, kunt u een korte verlenging kopen.

IDI is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen of kortingen van derden die door de betreffende derde partij worden ingetrokken.

Als U nog onder de 16 bent, komt U niet in aanmerking om deeltenemen aan deze cursus. Indien U hieromtrent meer informatie wenst, gelieve ons te contacteren.

Het Interieur Design Instituut is een dochteronderneming van Online Education Pty. Limited.